flyttehjelpen.net Logo

Flytting Oslo bil

Flytting

Flytting med 1 mann og bortkjøring. Vi har også lager for lagring av dine produkter. 

Tar forbehold om faste timer etter bestilling. Bestilling er bare et utkast. Vi kommer gjerne gratis på befaring. Ta kontakt for en avtaltpris
        Tlf.: 90 74 26 55